Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 09/11/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức Họp mặt 25 năm thực hiện bình xét giáo viên đạt danh hiệu Viên phấn vàng. Buổi họp mặt nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đã đạt danh hiệu Viên phấn vàng qua 25 năm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà; khơi dậy và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam.